Dejizo词典浏览器

编辑:水蛭网互动百科 时间:2020-02-28 04:02:17
编辑 锁定
应用名称
Dejizo词典浏览器
应用平台
mobile
应用版本
1.3.0

Dejizo词典浏览器运行环境

编辑
支持Android 1.5

Dejizo词典浏览器应用类型

编辑
网络社区类软件

Dejizo词典浏览器应用介绍

编辑
Dejizo是一个字典的应用程序和服务器平台,由日本东有限公司开发。
  此应用程序允许您访问维基百科,它也将被要求付费使用Dejizo如朗文十万词词典(EC/CE)字典。
词条标签:
科技